fotografia

Portréty

Nielen modelky, ale každý z vás môže mať vo svojom albume profesionálne fotky v exteriéri.

Rodinné

Odfotografujem deti samé, ale tiež s rodičmi, príbuznými, kamarátmi...

Reportážne

Zdokumentujem rodinné udalosti, aj verejné udalosti, ktoré sa dejú vo vašom okolí.

dark art / voľná tvorba

produkty