Publikácie

filmové recenzie

Čarodejnica. In: Rendez-Vous News, r. 6, č. 5, 2016, s. 5 (http://www.mlyny-nitra.sk/…/Default.php)
Fake trailers. In: Frame, r. 13, č. 2, 2015, s. 262 – 263 (http://ftf.vsmu.sk/…E_2015_2.pdf)

rozhovory s pamätníkmi 20.storočia

Mariana Rybecká /pre Post Bellum/ (5.8.2018, https://domov.sme.sk/…krajinu.html)
Elvíra Weiszová /pre Post Bellum/ (8.7.2018, https://domov.sme.sk/…-vydala.html)
Vojtech Miklás /pre Post Bellum/ (28.4.2018, https://domov.sme.sk/…-v-bani.html)
Dionýz Kurča /pre Post Bellum/ (23.10.2017, https://dennikn.sk/…dili-z-prace)